Trepça nënshkruan kontratë për shitjen e koncentratit
Trepça nënshkruan kontratë për shitjen e koncentratit
Postuar nga: Trepça Data e publikimit :2015-09-25 08:38:32


Sot me datën 25/09/2015, menaxhmenti i Trepçës përfundoj procedurat e nënshkrimit të kontratës për shitjen e koncentratit të Plumbit (Pb) dhe Zinkut (Zn) me dy kompani prestigjioze, të dëshmuara për aktivitetet e tyre në këtë lëmi.

Kontratat e nënshkruara, të leverdishme për Trepçën krijojnë bazë për tejkalimin e vështirësive momentale në të cilën ndodhet Trepça.

Problemet financiare të krijuara janë rezultat i mungesës së licencës për katër muaj dhe mos definimit të statusit të Trepçës.

Andaj, kërkojmë nga institucionet qëndrore të vendit të jenë koherent me problemet me të cilat ballafaqohet Trepça dhe sa më shpejtë të sqarohet statusi i Trepçës.
 

Trepça nënshkruan kontratë për shitjen e koncentratit
Postime të ngjajshme
Fillimi