Tipi i njoftimit Nr. i prokurimit Titulli Ditët e mbetura Ritenderim
Njoftim për kontratë BV-19-201-1-2-1 Furnizim me bateri për lokomotivat Clyton dhe 4P?2M -736

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-201-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 31000000-6
 • Data e publikimit: 2016-12-21
 • Data e skadimit: 2017-01-10
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me bateri për lokomotivat Clyton dhe 4P?2M
  [ (KHA-16-201-121),B05 shqip, 21.12.2016.docx ]
 • Notice title: n/a
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa baterije za lokomotive Clayton i 4P?2M
  [ (KHA-16-201-121),B05 serbisht, 21.12.2016.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-206-2-3-6 Atestimi i litarëve të stabilimenteve bartëse -736

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-197-1-2-1 Shërbimet e Shpëditimit të Koncentrateve të Pb dhe Zn -736

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-197-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 63000000-9
 • Data e publikimit: 2017-01-05
 • Data e skadimit: 2017-01-10
 • Titulli i shpalljes: Shërbimet e Shpëditimit të Koncentrateve të Pb dhe Zn
  [ (ST-197) B08 Njoftim per dhenje te kontrates.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Spediterske usluge za Koncentrata Olova i Cinka
  [ (ST-197) B08 Obaveštenje Dodeli Ugovora.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-207-1-1-1 Furnizim me shujta për punëtorët në PIM -727

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-207-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 15000000-8
 • Data e publikimit: 2017-01-06
 • Data e skadimit: 2017-01-19
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me shujta për punëtorët në PIM
  [ (PIM 16 207 111), shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa obrocima za radnike PIM
  [ (PIM 16 207 111), serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-195-1-3-6 Furnizimi me material druri për riparimin e kulmit ne restaurantin e punëtorëve në Stantërgut -736

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-195-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 20000000-6
 • Data e publikimit: 2017-01-06
 • Data e skadimit: 2017-01-10
 • Titulli i shpalljes: Furnizimi me material druri për riparimin e kulmit ne restaurantin e punëtorëve në Stantërgut
  [ (ST-195a) B08 Njoftim per dhenje te kontrates.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje dervenim materialom za ispravku restauranta u Rudnik Stari Trg
  [ (ST-195a) B08 Obaveštenje Dodeli Ugovora.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-193-1-3-6 Furnizimi me ngjitsa spreja për nevojat e makinave në Minierë -730

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-193-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 28000000-2
 • Data e publikimit: 2017-01-11
 • Data e skadimit: 2017-01-16
 • Titulli i shpalljes: Furnizimi me ngjitsa spreja për nevojat e makinave në Minierë
  [ ST16 193 136 B08 Njoftim për dhënje.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje nalepnice za rudarstfo masine
  [ ST 16 193 136 B08 obavestanje dodeli ugovora).docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për anulim BV-19-198-1-3-6 Furnizimi me Gas SF6 për nevojat e Trafostacionit -730

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

Njoftim për kontratë BV-19-198-1-3-6 Furnizimi me Gas SF6 per nevojat e Trafostacionit -723

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-198-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 11000000-0
 • Data e publikimit: 2017-01-12
 • Data e skadimit: 2017-01-23
 • Titulli i shpalljes: Furnizimi me Gas SF6 per nevojat e Trafostacionit
  [ (ST-198)B05 shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje gasa SF6 za potrebe Trafostanice
  [ (ST-198)B05 serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BKK-19-003-1-1-1 Furnizim me artikuj ushqimorë për Minierën e Stantërgut -720

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BKK-19-003-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 15000000-8
 • Data e publikimit: 2017-01-13
 • Data e skadimit: 2017-01-26
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me artikuj ushqimorë për Minierën e Stantërgut
  [ (ST 17 003 111), shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje prehrahmbenih artikala za Stanterg
  [ (ST 17 003 111), serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-201-1-2-1 Furnizim me bateri për lokomotivat Clyton dhe 4P?2M -712

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-201-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 31000000-6
 • Data e publikimit: 2017-01-13
 • Data e skadimit: 2017-02-03
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me bateri për lokomotivat Clyton dhe 4P?2M
  [ (KHA-16-201-121),B05 shqip, 13.01.2017.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa baterije za lokomotive Clayton i 4P?2M
  [ (KHA-16-201-121),B05 serbisht, 13.01.2017.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-007-1-2-1 Furnizim me rroba dimri për divizionin e siguris fizike të Trepçës -715

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-007-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 18000000-9
 • Data e publikimit: 2017-01-16
 • Data e skadimit: 2017-01-31
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me rroba dimri për divizionin e siguris fizike të Trepçës
  [ DSF(T 17 007 121,B05 shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje zimsku odeće za obezbeznosti diviziju Trepću'
  [ DSF(17 007-121),B05 serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-206-2-3-6 Atestimi i litarëve të stabilimenteve bartëse -722

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-204-1-3-6 Furnizim me burgija integral Rodos shank hex22X 108 mm ?33mmL= 1.8 m -727

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-204-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 29000000-9
 • Data e publikimit: 2017-01-13
 • Data e skadimit: 2017-01-19
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me burgija integral Rodos shank hex22X 108 mm ?33mmL= 1.8 m
  [ ST16 204 136 B08 Njoftim për dhënje.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa burgije integral dril rods shank heks 22x 108mm ?33 mm L=1.8mm
  [ ST 16 204 136 B08 obavestanje dodeli ugovora).docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-013-1-3-6 Furnizim me material Zyrtar -720

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-013-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 1000000
 • Data e publikimit: 2017-01-20
 • Data e skadimit: 2017-01-26
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me material Zyrtar
  [ (T 013 shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje službeni materiali
  [ (ST013)Serbisht.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-017-1-2-1 Furnizim me gazra teknike -707

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-017-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 40000000-2
 • Data e publikimit: 2017-01-23
 • Data e skadimit: 2017-02-08
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me gazra teknike
  [ T(17 017 121,B05 shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje tehnicki gsovi
  [ T(17- 017 121),B05 serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-198-1-3-6 Furnizim me gas SF6 për nevojat e trafostacionit -719

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-198-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 11000000-0
 • Data e publikimit: 2017-01-24
 • Data e skadimit: 2017-01-27
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me gas SF6 për nevojat e trafostacionit
  [ ST16 198 136 B08 Njoftim për dhënje.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje gasa SF6 za potrebe trafostanice
  [ ST 16 198 136 B08 obavestanje dodeli ugovora).docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-018-1-1-1 Furnizim me diesel dhe benzin -701

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-018-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 23000000-7
 • Data e publikimit: 2017-01-25
 • Data e skadimit: 2017-02-14
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me diesel dhe benzin
  [ (T 17 018 111), shqip.docx ]
 • Notice title: Supply with diesele and gasoline
  [ (T 17 018 111), english.doc ]
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa dieselom i benzinom
  [ (T 17 018 111), serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për anulim BV-19-207-1-1-1 Furnizim me shujta për punëtoret PIM-it -737472

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-207-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për anulim
 • FPP: 15000000-8
 • Data e publikimit: 2017-01-25
 • Data e skadimit: 0000-00-00
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me shujta për punëtoret PIM-it
  [ (PIM 16 207-Serbisht.docx ]
 • Notice title: Supply of meals for workers PIM -it
  [ PIM 16 207),Cancellation activity.docx ]
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa obrocima za radnike PIM-it
  [ (PIM 16 207-shqip.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-207-1-1-1 Furnizim me shujta për punëtoret e PIM-it -709

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-207-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 15000000-8
 • Data e publikimit: 2017-01-25
 • Data e skadimit: 2017-02-06
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me shujta për punëtoret e PIM-it
  [ (PIM 16 207 111), shqip.docx ]
 • Notice title: Supply of meals for employees of PIM-Trepca
  [ (PIM 16 207 111), english.doc ]
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa obrocima za radnike PIM-a
  [ (PIM 16 207 111), serb.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-014-1-3-6 Furnizim me vaj Hidrol dhe ATF per Minieren e Stantërgut -714

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-014-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 11000000-0
 • Data e publikimit: 2017-01-27
 • Data e skadimit: 2017-02-01
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me vaj Hidrol dhe ATF per Minieren e Stantërgut
  [ (T 014 shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje ulje Hidrol i ATF za rudnik Striterg
  [ (ST014)Serbisht.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-011-1-3-6 Furnizim me material për izolim të punishtes,,Geotextil 100x6(mxm) -713

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-011-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 17000000-2
 • Data e publikimit: 2017-01-27
 • Data e skadimit: 2017-02-02
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me material për izolim të punishtes,,Geotextil 100x6(mxm)
  [ (ST011)shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: ?Nabavka materiala za izolaciju sajta Geotextila 100x6(mxm)
  [ (ST011)Serbisht .docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për kontratë BV-19-012-1-3-6 Furnizim me koks industrial për nevojat e Minieres në Stantërg -713

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-012-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për kontratë
 • FPP: 10000000-3
 • Data e publikimit: 2017-01-27
 • Data e skadimit: 2017-02-02
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me koks industrial për nevojat e Minieres në Stantërg
  [ (T 012 shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Nabavku industrialni koksa za upotrebe rudnika Stariterg
  [ (ST012)Serbisht.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-013-1-3-6 Furnizim me material zyrtar -712

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-013-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 21000000-3
 • Data e publikimit: 2017-02-01
 • Data e skadimit: 2017-02-03
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me material zyrtar
  [ T 013 136 B08 Njoftim për dhënje.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje slušbeni materiali
  [ T 013 136 B08 obavestanje dodeli ugovora).docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-003-1-1-1 Furnizim me artikuj ushqimor për Minieren në Stantërg -709

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-003-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 15000000-8
 • Data e publikimit: 2017-02-02
 • Data e skadimit: 2017-02-06
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me artikuj ushqimor për Minieren në Stantërg?
  [ ST(17-003) )Njoftim për dhënje kontrate.docx ]
 • Notice title: Furnizim me artikuj ushqimor për Minieren në Stantërg
  [ ST(17-003) 129)Njoftim për dhënje kontrate.docx ]
 • Titula nabavke: Snabdevanje prehrabrenih artiala u rudnik Stanterg?
  [ ST ( 17- 003 )obavestanje dodeli ugovora.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-014-1-3-6 Furnizim me vaj Hidrol dhe ATF për Minieren e Stantërgut -709

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-014-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 11000000-0
 • Data e publikimit: 2017-02-02
 • Data e skadimit: 2017-02-06
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me vaj Hidrol dhe ATF për Minieren e Stantërgut
  [ ST 014 136 B08 Njoftim për dhënje.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje ulje hidrol i ATF za rudnik Stariterg
  [ ST 014 136 B08 obavestanje dodeli ugovora).docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për anulim BV-19-007-1-2-1 Furnizim me rroba dimri për divizionin e sigurimit Fizik -737472

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-007-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për anulim
 • FPP: 18000000-9
 • Data e publikimit: 2017-02-07
 • Data e skadimit: 0000-00-00
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me rroba dimri për divizionin e sigurimit Fizik
  [ DSF-17 007 Shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje zimsku odeće za obezbeznosti diviziju u Trepću
  [ DSF-17 007 Ser..docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-207-1-1-1 Furnizim me shujta për punëtoret e PIM-it -702

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-207-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 15000000-8
 • Data e publikimit: 2017-02-08
 • Data e skadimit: 2017-02-13
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me shujta për punëtoret e PIM-it?
  [ ST(16 207 111) )Njoftim për dhënje kontrate - Copy.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa obrocima za radnike PIM-a
  [ PIM ( 16-207 111 )obavestanje dodeli ugovora.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-201-1-2-1 Furnizim me bateri për lokomotivat Clayton dhe 4P?2M -701

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-201-1-2-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 2 - E mesme
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 31000000-6
 • Data e publikimit: 2017-02-09
 • Data e skadimit: 2017-02-14
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me bateri për lokomotivat Clayton dhe 4P?2M
  [ KHA(16 201 121) )Njoftim për dhënje kontrate .docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa baterije sa lokomative clayton i 4P?2M
  [ KHA ( 16-201 121 )obavestanje dodeli ugovora.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-017-1-3-6 Furnizim me gazra Teknike -695

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-017-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 40000000-2
 • Data e publikimit: 2017-02-14
 • Data e skadimit: 2017-02-20
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me gazra Teknike
  [ T 17 017 121 B08 Nj.dh..docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje tehnicki gasovi
  [ T 17 017 121 B08 o.d.u.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për anulim BV-19-011-1-3-6 Furnizim me material për izolim të punishtes,,Geotextil 100x6(mxm) -737472

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-011-1-3-6
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 3 - E vogël
 • Procedura:
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për anulim
 • FPP: 17000000-2
 • Data e publikimit: 2017-02-21
 • Data e skadimit: 0000-00-00
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me material për izolim të punishtes,,Geotextil 100x6(mxm)
  [ (ST 17 011-136-shqip.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Nabavka materiala za izolaciju sajta Geotextila 100x6(mxm)
  [ (ST 17 011-136-serbisht.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Njoftim për dhënie të kontratës BV-19-018-1-1-1 Furnizim me disel dhe benzin për nevojat e Trepçës -686

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

 • Autoriteti kontraktues: Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP
 • Nr. i prokurimit: BV-19-018-1-1-1
 • Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
 • Vlera e kontratës: 1 - E madhe
 • Procedura: 1 - Procedurë e hapur
 • Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
 • FPP: 23000000-7
 • Data e publikimit: 2017-02-22
 • Data e skadimit: 2017-03-01
 • Titulli i shpalljes: Furnizim me disel dhe benzin për nevojat e Trepçës
  [ ST(17 018 )Njoftim për dhënje kontrate.docx ]
 • Notice title:
  N/A
 • Titula nabavke: Snabdevanje sa diselom i benzinom
  [ ST ( 17- 018 )obavestanje dodeli ugovora.docx ]
 • Ri-tenderim:
 • Vazhdim afati:
Fillimi