• Kallahar shkretirë në Afrikën Jugore

    Kallahari është shkretirë në Afrikën Jugore. Sipërfaqja e shketirës është 90 000 km2 dhe shtrihet në pjesën më të madhë të Botsuanës dhe nji pjesë në Namibisë dhe në Republikën Jugoafrikane. Lumi i vetëm që kalon nëpër shkretirë është Okvano , e cila rrjedh nga veriperëndimi, dhe është e pa ...

    Data e postimit: 2012-01-19 12:30:46 Tag: Nërmarrja Trepça :: Më shumë
Fillimi