Tipi i njoftimit Nr. i prokurimit Titulli Ditët e mbetura
Shitje 01 - T - 2018 Shitja e koncentrateve të plumbit dhe zinkut të prodhuara gjatë periudhës Tetor 2018 - Shtator 2019 -153

Shkarkoni njoftimet e mëposhtme

Fillimi